Jakie prawa i jakie obowiązki ma komornik?

jakie prawa i jakie obowiazki ma komornik

Zawód komornika, choć wielu osobom kojarzy się z bezduszną osobą zabierającą biednym wszystko to, co mają w posiadaniu, w gruncie rzeczy nie jest takim, jakim widzą go inni. Po pierwsze, taka osoba nie działa dla przyjemności, ale wykonuje ona swoją pracę, gdzie musi wywiązać się z należnych jej obowiązków, działając na zlecenie sądu, a nie według swoich własnych przekonań. Po drugie, musi wykazać się ogromną siłą charakteru, stanowczością i brakiem działania pod wpływem emocji, a niestety, ale nie zawsze jest to takie łatwe. I po trzecie, należy uzmysłowić sobie, że dłużnik ma należność wobec wierzyciela, który pragnie odzyskać swoje pieniądze i często taki komornik z Grudziądza jest jedyną jednostką, która może mu w tym pomóc. Wszelkie odbywające się licytacje komornicze w Grudziądzu, wykonywane są zgodnie z wyrokami sądów i nie mają na celu zniszczenia życia jednym, by poprawić los innych, ale są realizowane po to, by dłużnik wywiązał się ze swoich długów względem wierzyciela, a niestety często ma to postać stosunkowo surową i rygorystyczną.

W tym miejscu chcielibyśmy jednak spojrzeć na zawód, jakim jest komornik sądowy w Grudziądzu pod kątem jego praw i obowiązków. Co więc on może, a co jest mu całkowicie zabronione? Jakie ma prawa względem wykonywanej przez siebie pracy, a jakie musi spełnić w stosunku do niej obowiązki? Czy dana kancelaria komornicza w Grudziądzu może działać zgodnie ze swoimi założeniami czy jednak ma ona obowiązek stosować się do konkretnych regulacji?

Zadania jakie musi wykonywać komornik sądowy – czyli co on może a czego nie może?

Komornik z Grudziądza jest zawodem, który to w sposób niezwykle szczegółowy regulowany jest zapisami Ustawy o komornikach sądowych. W związku z tym, każda osoba, która pracuje na tym stanowisku doskonale wie, jakie są jej zadania i z czego musi się ona wywiązać. Co więc stanowi zakres jego obowiązków? Ma przede wszystkim w obowiązku wykonywanie wszelkich orzeczeń sądowych, które dotyczą roszczeń pieniężnych oraz niepieniężnych, a także i wszelkich tytułów wykonawczych oraz egzekucyjnych. Jego zadaniem jest weryfikacja autentyczności tytułów wykonawczych, sporządzanie protokołów, doręczanie zawiadomień sądowych czy też obwieszczanie protestów i zażaleń. Kancelaria komornicza z Grudziądza musi również sprawować nadzór nad prowadzoną licytacją publiczną, jak i wykonywać postanowienia dotyczące zabezpieczenia spadku. Komornik ma prawo legitymować osoby, może przejmować środki, które znajdują się na koncie, może zajmować części wynagrodzenia, nieruchomości i ruchomości dłużnika. Nie ma jednak prawa zajmować na poczet spłaty jakichkolwiek przedmiotów osobistych, opału czy też żywności. Komornik z Grudziądza ma także obowiązek składać oświadczenia o stanie majątkowym, a ponadto powinien przekazywać wierzycielowi wyegzekwowane należności. Co więcej, świadcząc swoje usługi i prowadząc kancelarię komorniczą w Grudziądzu, musi podać konkretne dni i godziny przyjmowania interesantów i co istotne, wciąż podnosić swoje kwalifikacje.

Licytacje komornicze – główne z działań prowadzonych przez komorników

Chcąc odzyskać dług od dłużnika, każdy wierzyciel podejmuje szereg działań, które mają na celu odzyskanie swoich pieniędzy. Początkowo jest to chęć polubownego załatwienia spraw, następnie wysyłanie ponagleń i przedsądowego polecenia zapłaty. Jeśli żadne działania nie przynoszą rezultatu, składa się wniosek do sądu i na jego zlecenie, komornik sądowy ma prawo wystąpić do dłużnika o należny dług, wykonując odpowiednie czynności, począwszy od zajęcia jego konta, aż po licytacje komornicze w Grudziądzu, dotyczące jego ruchomości i nieruchomości.

Komornik sądowy z Grudziądza jest funkcjonariuszem publicznym i jego zadaniem jest spełniania wszelkich przepisów prawa, jak również i wywiązywanie się z należytych obowiązków. Wykonując bowiem swoją pracę, działa on zgodnie z etyką zawodową i ze złożonym ślubowaniem, stąd też powinien on wzbudzać zaufanie, mieć nieposzlakowaną opinię i zachowywać tajemnicę zawodową.

Poinformuj znajomych

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…