Witamy na stronie internetowej

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Bartłomieja Sokołowskiego

Witaminy na stronie internetowej Bartłomieja Sokołowskiego, Komornika Sądowego w Grudziądzu.

Znajdziesz tutaj informacje na temat funkcjonowania kancelarii, zakres właściwości terytorialnej Komornika Sądowego w Grudziądzu, a także możliwości kontaktu oraz informacje o wykorzystywanych narzędziach.

Komornik Sądowy Bartłomiej Sokołowski jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu. Przedmiotem działalności komornika jest realizacja zadań, powierzonych mu w Ustawie o komornikach sądowych. Kancelaria komornicza w Grudziądzu Bartłomiej Sokołowski zajmuje się między innymi prowadzeniem licytacji ruchomości i nieruchomości, licytacjami wierzytelności oraz wszelkich praw majątkowych, które zgodnie z prawem podlegają egzekucji. Mowa tutaj na przykład o udziałach, aukcjach czy patentach.

Aby zapewnić jak największą skuteczność działań egzekucyjnych, kancelaria komornicza w Grudziądzu, prowadzona przez Bartłomieja Sokołowskiego, korzysta z najbardziej nowoczesnych narzędzi, takich jak CBDKW, CEPiK, SEPI, System OGNIVO, EPU, PUE, CEIDG, System ŹRÓDŁO, MPE czy System Informacji Prawnej LEX.

Informacje o aktualnie prowadzonych licytacjach komorniczych w Grudziądzu dostępne są na stronie internetowej, a także w siedzibie kancelarii Komornika Sądowego w Grudziądzu, Bartłomieja Sokołowskiego. Kancelaria mieści się w Grudziądzu przy Al. 23 Stycznia 26/17. Interesantów oraz wszystkie osoby, które chcą skontaktować się w swojej sprawie, zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15. Komornik Sądowy Bartłomiej Sokołowski przyjmuje interesantów osobiście w poniedziałek w godzinach od 10:00 do 12:00. Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego.

Masz pytania? Koniecznie zajrzyj do działu FAQ!

Najczęściej Zadawane Pytania

Czym zajmuje się Komornik Sądowy w Grudziądzu, Bartłomiej Sokołowski?

Kancelaria komornicza Bartłomiej Sokołowski zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem licytacji komorniczych w Grudziądzu, prowadzeniem licytacji ruchomości i nieruchomości, licytacjami wierzytelności oraz licytacjami praw majątkowych.

Gdzie dokładnie znajduje się kancelaria komornicza Bartłomiej Sokołowski?

Kancelaria komornicza Bartłomiej Sokołowski znajduje się w Grudziądzu przy przy Al. 23 Stycznia 26/17. Umieszczona jest na pierwszym piętrze w budynku Forum.

Gdzie znajdę informacje o aktualnie prowadzonych licytacjach komorniczych w Grudziądzu?

Wszelkie informacji na temat licytacji komorniczych w Grudziądzu znajdują się na stronie internetowej kancelarii w zakładce Licytacje. Dostępne są również w siedzibie kancelarii komorniczej w Grudziądzu.

Czy mogę samodzielnie wybrać Komornika Sądowego?

Tak. Każdej osobie przysługuje prawo wyboru komornika, zgodnie z art. 10 ust. 3 Ustawy o komornika sądowym z dnia 22 marca 2018 r. Zgodnie z art. 10 ust. 3. wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Jak wypełnić wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości?

Wierzyciel powinien określić przedmiot egzekucji, a mianowicie opisać nieruchomość, wskazać jej przeznaczenie, podać adres oraz numer księgi wieczystej (jeśli takowa została złożona), a także wskazać miejsce zamieszkania uczestników postępowania. Szczegółowe informacje można uzyskać w kancelarii Komornika Sądowego (Grudziądz).

W jakich godzinach Komornik Sądowy w Grudziądzu Bartłomiej Sokołowski przyjmuje interesantów?

Kancelaria komornicza działa codziennie w godzinach od 7:15 do 15:15. Komornik Sądowy Bartłomiej Sokołowski przyjmuje interesantów osobiście w poniedziałki od godziny 10:00 do 12:00. W związku z sytuacją epidemiczną prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Jakie systemy wykorzystywane są przez Bartłomieja Sokołowskiego, Komornika Sądowego w Grudziądzu?

Kancelaria komornicza Bartłomiej Sokołowski nieustannie poszerza listę wykorzystywanych narzędzi, aby zagwarantować skuteczną obsługą i sprawność działań egzekucyjnych. Wykorzystywane są między innymi takie narzędzia, jak CBDKW, CEPiK, SEPI, System OGNIVO, EPU, PUE, CEIDG, System ŹRÓDŁO, MPE czy System Informacji Prawnej LEX.

Jaki jest zakres terytorialny działalności kancelarii Bartłomieja Sokołowskiego?

Rewir komorniczy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Bartłomieja Sokołowskiego obejmuje właściwość Sądu Rejonowego w Grudziądzu: miasto Grudziądz oraz gminy: Łasin, Gruta, Rogóźno i Świecie nad Odrą. Szczegółowa lista miejscowości dostępna jest na stronie internetowej w zakładce Właściwość.

Czy na stronie internetowej Komornika Sądowego Bartłomieja Sokołowskiego znajdę potrzebne mi wnioski?

Tak. W zakładce Wnioski dostępne są: Wniosek o wszczęcie egzekucji, Urzędowy formularz wniosku o wszczęcie egzekucji oraz Wniosek o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych. Każdy wniosek można pobrać bezpłatnie w formacie edytowalnego dokumentu tekstowego .doc, który następnie należy wydrukować i wypełnić.

W jaki sposób dokonywane jest zajęcie nieruchomości?

Zajęcia nieruchomości dokonuje się przez wezwanie dłużnika do zapłaty i zawiadomienie pozostałych uczestników postępowania o wszczęciu egzekucji. Następnie ma miejsce przesłanie do właściwego Sądu wniosku o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęcie egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów.