Licytacja komornicza - jak działa komornik? Grudziądz i okolice

Całkiem spory jest zakres obowiązków, które bierze na siebie komornik. Grudziądz to miasto, w którym odbywają się między innymi licytacje komornicze. To proces, który ma na celu wyegzekwowanie od dłużnika zobowiązań. Procedura licytacji składa się z kilku etapów, a publiczna sprzedaż majątku do dopiero finalny efekt podejmowanych działań. Co warto wiedzieć o tym postępowaniu? Jakie czynności w jego obrębie są wyróżniane? Jak przebiega proces? Poznaj odpowiedzi na często zadawane pytania.

komornik grudziadz
1. Przed egzekucją, czyli jak wygląda postępowanie prowadzące do licytacji?
2. Jak wygląda licytacja komornicza?
3. Warunki udziału

Czy licytacje komornicze są bezpieczne? Każdy zainteresowany wzięciem udziału w aukcji powinien weryfikować źródła, z których czerpie informacje, aby uniknąć prób oszustw. Wydarzenie ogłasza sam komornik – Grudziądz informuje o przetargach na tablicach ogłoszeń w sądzie rejonowym oraz urzędzie gminy oraz na stronie www komornika sądowego. Cały proces odbywa się na najwyższym poziomie etycznym.

Przed egzekucją, czyli jak wygląda postępowanie prowadzące do licytacji?
Komornik sądowy swoje działanie może rozpocząć na podstawie kilku sytuacji. Więcej na ten temat można przeczytać na: http://sokolowski.komornik.pl/egzekucja-z-nieruchomosci/. Po uzyskaniu wniosku komornik sądowy przystępuje do właściwej egzekucji. Ponieważ egzekucja nieruchomości to proces długotrwały, mogą zostać zajęte inne dobra dłużnika, na przykład środki zgromadzone na koncie bankowym. Fakt egzekucji w hipotece zostaje również odnotowany w księdze wieczystej. Szczegóły proceduralne opisuje na blogu komornik sądowy przy sądzie rejonowym w Grudziądzu.

Jak wygląda licytacja komornicza?

Komornik sądowy informację o planowanej licytacji podaje do publicznej wiadomości 14 dni wcześniej. Obwieszczenie powinno zawierać informacje takie jak:
• adres i godzinę aukcji,
• dane nieruchomości: miejsce, przeznaczenie, ulica i nr, księga wieczysta,
• dane dłużnika,
• szacunkowa wartość oraz cena wywoławcza,
• wysokość wadium,
• kancelaria komornicza – nr.

Określany jest także czas dostępu do danej nieruchomości oraz przejrzenia akt sądowych. Zwykle jest to konkretny dzień, na przykład poniedziałek lub piątek.
Aukcja odbywa się publicznie – w przypadku naszego miasta najczęściej w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu – w obecności sędziego lub referendarza sądowego, reprezentującego sąd rejonowy. Wstęp do sali nr w Grudziądzu mają nie tylko uczestnicy, ale każda osoba pełnoletnia. Kancelaria komornicza przedstawia wszystkie informacje. Podczas pierwszej licytacji cena wywoławcza to 75% wartości nieruchomości, później wartość spada. Biorący udział w przetargu licytują ustnie, a minimalna kwota postąpień wynosi zawsze 1% ceny wywołania. Ostatecznie komornik przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu ogładza trzykrotnie najwyższą cenę, a nadzorująca cały przetarg osoba reprezentująca sąd rejonowy wydaje postanowienie o przysądzeniu własności.

Warunki udziału

Kto może wziąć udział w aukcji komorniczej? Warunkiem, dzięki któremu komornik sądowy przy sądzie rejonowym w Grudziądzu dopuści daną osobę do udziału, jest wpłata wadium. Może być ono przekazane w gotówce, przekazane na konto, którego właścicielem jest kancelaria komornicza lub złożone w książeczce oszczędnościowej banku. Najważniejsze, by środki zostały zaksięgowane najpóźniej na dzień przed wyznaczoną datą aukcji.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…