O Kancelarii

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Bartłomieja Sokołowskiego korzysta z systemów informatycznych:

Księgi wieczyste komornik grudziądzPodsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych to system, za pośrednictwem którego komornik może uzyskać informację czy dłużnik jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

CEPIK w kancelarii komorniczejSystem informatyczny obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach a także osobach posiadających wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami. Ewidencja ta prowadzona jest w systemie teleinformatycznym, zapytania wysyłane są drogą on-line.​

SEPI - kancelaria komornika z GrudziądzaSystem dzięki, któremu komornik uzyskuje dane o osobach zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu, w szczególności informacji nt. okresu pozostawania w ewidencji urzędu, statusu osoby na rynku pracy, okresów i wysokości przyznanych i pobieranych świadczeń oraz odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.​

OGNIVO w kancelarii komorniczej z GrudziądzaSystem OGNIVO daje możliwość skierowania elektronicznego zapytania do banku w celu ustalenia czy dłużnik posiada rachunek bankowy. Lista podmiotów uczestniczących w systemie OGNIVO dostępna jest na stronie internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.: http://www.kir.com.pl​

epuElektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.​

puePUE udostępnia on-line dane zapisane na kontach w ZUS, daje możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków, w tym wniosków o ustalenie danych dłużnika, tj. : płatnika składek, zgłoszonego rachunku bankowego, adresu zameldowania, adresu zamieszkania.​

ceidgCEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej pozwala na uzyskanie danych dotyczących działalności gospodarczej dłużnika w tym na dostęp do danych niepublicznych takich jak numer PESEL czy adres zamieszkania dłużnika.

System Źródło - Komornik GrudziądzProgram, który służy do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych. Za jego pośrednictwem poszczególni użytkownicy systemu, w zależności od posiadanych uprawnień, mogą gromadzić, przeglądać i przetwarzać dane gromadzone w SRP. W skład SRP wchodzą: Rejestr Ewidencji Ludności, Rejestr Dowodów Osobistych, Baza Usług Stanu Cywilnego, System Odznaczeń Państwowych, Centralny Rejestr Sprzeciwów.​

Komornik OnlineKomornik Online to serwis umożliwiający komunikację kancelarii komorniczej z uczestnikami postępowania egzekucyjnego. Korzystać z niego mogą pracownicy kancelarii, wierzyciele, pełnomocnicy oraz kancelarie prawne, którym kancelaria komornicza udostępni taką możliwość. Komornik Online umożliwia podgląd danych online za pomocą przeglądarki internetowej. Sprawdzenie stanu sprawy, podgląd czynności i dokumentów możliwe jest przez całą dobę każdego dnia tygodnia.​

Monitor Postępowania EgzekucyjnegoMPE umożliwia upoważnionym przez Komornika Sądowego stronom wyświetlanie istotnych informacji o postępowaniu egzekucyjnym. Użytkownik przegląda stan swoich spraw po zalogowaniu się na stronie internetowej. Prezentowane w portalu MPE informacje pochodzą z aplikacji Komornik SQL-VAT.​

LEXProgram dla osób poszukujących szerokiej i aktualnej informacji prawnej. Najważniejsze cechy programu to: stale poszerzana i uaktualniana baza dokumentów autorskich, codzienna aktualizacja, łatwe przeszukiwanie rozbudowanej bazy informacji za pomocą słownika, haseł i filtrów oraz możliwość personalizacji programu poprzez dodawanie dokumentów do ulubionych czy opatrywanie ich własnymi notatkami.​

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…