Egzekucja świadczeń alimentacyjnych

alimenty

W wyniku rozpadu małżeństwa lub związku, w którym są dzieci, jeden z rodziców może ubiegać się o alimenty od drugiej strony, które mają za zadanie pokryć część wydatków związanych z opieką nad dzieckiem. Co w sytuacji, gdy strona nie chce tych alimentów płacić i pieniądze nie wpływają co miesiąc na konto wierzyciela, czyli jednego z rodziców lub ustawowego przedstawiciela? Czy komornik z Grudziądza jest w stanie wyegzekwować od dłużnika świadczenia alimentacyjne, postępując zgodnie z określonymi przepisami? Jak wygląda ,,ściąganie alimentów”? Na te pytania postaramy się dokładnie odpowiedzieć w tym artykule.

Pomoc komornika przy odzyskiwaniu należnych alimentów

Jeśli jeden z rodziców nie reguluje zasądzonych mu przez sąd rat alimentacyjnych, wierzyciel, a więc drugi z rodziców może skorzystać z pomocy odpowiednich organów, w tym kancelarii komorniczej z Grudziądza. Ten na podstawie określonych zasad zawartych w kodeksie postępowania cywilnego, może przeprowadzić egzekucję alimentów. W każdym bowiem przypadku dobro dziecka i jego bezpieczeństwo materialne jest najważniejsze, dlatego też jak najbardziej takie działanie jest uzasadnione i warto z takiej możliwości skorzystać. Jak to wygląda w praktyce? Rodzic dziecka, przedstawiciel ustawowy lub dziecko pełnoletnie powinno złożyć wniosek wraz z tytułem wykonawczym do komornika, oczywiście na mocy wyroku sądu.

egzekucja alimentów

Jakie informacje są niezbędne komornikowi sądowemu?

Aby komornik sądowy z Grudziądza mógł rozpocząć postępowanie egzekucyjne, niezbędne jest podanie mu przez wierzyciela najważniejszych informacji – dane osobowe dłużnika, kwota zaległych alimentów wraz z odsetkami, jak również, jeśli jest to wierzycielowi znane, miejsce jego zamieszkania. Komornik mając wyrok sądu, może przeprowadzić cały proces egzekucji alimentów według wszelkich dopuszczalnych sposobów, które są zgodne z prawem. Czy wierzyciel może wybrać komornika sądowego w dowolnym miejscu? Wniosek należy złożyć do komornika sądowego względem miejsca zamieszkania dłużnika lub wierzyciela, ale kancelarię komorniczą można wybrać już dowolnie.

W jaki sposób komornik egzekwuje długi?

Zadowalającym dla samego wierzyciela jest fakt, iż egzekucja komornicza może zostać przeprowadzona od razu, na podstawie nawet wyroku sądu pierwszej instancji. Co musi zrobić komornik? Najpierw ustalić stan majątkowy dłużnika i kwotę jego zarobków. Co w sytuacji, gdy nie jest wiadomym, gdzie mieszka i gdzie pracuje dłużnik? W takim przypadku można złożyć wniosek do policji, której zadaniem jest ustalenie miejsca i zamieszkania i miejsca pracy takiej osoby. Najczęściej dług potrącany jest z pensji dłużnika i ta metoda egzekucji wykorzystywana jest najczęściej. Jaka jest kwota zajęcia? Nie może ona być wyższa, niż 60% wynagrodzenia, zawsze liczona od kwoty netto. Istotne jest także zabezpieczenie alimentów, tak, aby te długi alimentacyjne były egzekwowane w pierwszej kolejności, bowiem w grę wchodzi tutaj dobro dziecka i jego finansowe bezpieczeństwo. Jeśli strona nie jest zatrudniona, wówczas mogą mieć miejsce licytacje komornicze w Grudziądzu, w trakcie których ,,pod młotek” idą wszelkie dobra materialne dłużnika.

Bez wątpienia w przypadku, gdy jedna ze stron nie płaci na dziecko alimentów, jak najbardziej działania komornika stanowią tutaj najlepszy sposób na odzyskanie zaległych długów.

Poinformuj znajomych

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…